img
Zarząd

IPL Inwestycje sp. z o.o.

IPL Inwestycje Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 151
02-326 Warszawa

NIP: 522 25 86 813
REGON: 017205536
KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  3 397 200

Prezes Zarządu

Robert Jabłoński

tel.: +48 601 45 69 19
email: r.jablonski@ipl.com.pl

V-ce Prezes Zarządu

Adrian Żywiołek

tel.: +48 504 766 827
email: a.zywiolek@ipl.com.pl

Asystentka Zarządu

Marzena Kużdzień

tel.: +48 512 692 432
email: m.kuzdzien@ipl.com.pl

Asystentka Zarządu 

Dominika Walens

tel.: +48 512 692 432
email: d.walens@ipl.com.pl